CEBULA, A. W czterdzieści lat po publikacji "Wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka uwag na temat zasady równego statusu moralnego uczestników działań zbrojnych. Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 3, p. 165-185, 28 mar. 2019.