LEMAŃSKA, A. Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 4, p. 103-109, 28 mar. 2019.