PODREZ, E. Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 4, p. 111-130, 28 mar. 2019.