REJEWSKA, J.; USTASZEWSKI, M. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 4, p. 139-150, 28 mar. 2019.