KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Image of Man in Social Sciences, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 30 marca 2017 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 53, n. 4, p. 151-159, 28 mar. 2019.