WALESZCZYŃSKI, A. Efekt Knobe’a z perspektywy etyki tomistycznej. Problem porządków i kompetencji normatywnych. Studia Philosophiae Christianae, v. 54, n. 1, p. 65-92, 29 mar. 2019.