MUSIOŁ, A. Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee. Studia Philosophiae Christianae, v. 54, n. 3, p. 149-162, 29 mar. 2019.