PODREZ, E. Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 216 (rec.) . Studia Philosophiae Christianae, v. 54, n. 4, p. 117-130, 8 lis. 2019.