KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 55, n. 1, p. 135-142, 9 lis. 2019.