ŁACIAK, P. Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. Studia Philosophiae Christianae, v. 51, n. 4, p. 123-149, 20 wrz. 2016.