KACZMAREK, J. O stosowaniu narzędzi i struktur formalnych w filozofii. Ontologia formalna. Ontologia topologiczna. Studia Philosophiae Christianae, v. 55, n. 2, p. 103-124, 30 cze. 2019.