KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. The drama of freedom in the Slavonic world in the 20th century, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 55, n. 3, p. 137-145, 30 wrz. 2019.