PODREZ, E. Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, v. 56, n. 1, p. 143-156, 31 mar. 2020.