KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 56, n. 1, p. 161-170, 31 mar. 2020.