KOBYLIŃSKI, A. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 maja 2019 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 56, n. 1, p. 171-178, 31 mar. 2020.