NOWAK, M. Sprawozdanie z konferencji: "Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 r. Studia Philosophiae Christianae, v. 56, n. 1, p. 179-192, 31 mar. 2020.