GRZYBOWSKI, J. Znaczenie, recepcja i konsekwencje filozoficzne encykliki "Aeterni Patris" w kontekście pytania o filozofię chrześcijańską. Studia Philosophiae Christianae, v. 56, n. 4, p. 225-255, 31 grudz. 2020.