PUCZYDŁOWSKI, M. Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 256 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, v. 57, n. 1, p. 141-146, 31 lip. 2021.