Sawicki, Michał, i Arian Kowalski. 2022. „Pogańscy Bogowie nieświadomości. Przed-Filozoficzna myśl Grecka a Koncepcja Polimorficznego umysłu W Psychologii głębi”. Studia Philosophiae Christianae 58 (1):141-57. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.07.