Piętka, Dariusz. 2022. „Byt I świat W Ontologii Eleackiej”. Studia Philosophiae Christianae 58 (2):7-30. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.08.