Kucharski, Dariusz. 2022. „Thomasa Reida Interpretacja «teorii idei». Pytanie O bezpośredni Przedmiot Poznania”. Studia Philosophiae Christianae 58 (2):53-74. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.10.