Tytko, Karolina. 2022. „Personalistyczny Projekt Filozofii Osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, «Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła», Peter Lang, Berlin 2021, Ss. 196 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 58 (2):161-75. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.R.04.