Grzegorzyca, Adam. 2018. „Eriugeny Ontologiczna Koncepcja rzeczywistości”. Studia Philosophiae Christianae 52 (2), 53-69. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.03.