Grzybowski, Jacek. 2018. „(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham I Tomasz Z Akwinu. Spór O jedność Formy Substancjalnej W człowieku, Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi (textus Et studia), Tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015”. Studia Philosophiae Christianae 52 (2), 155-59. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.31.