Kozanecka-Dymek, Anna Maria. 2018. „(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – Wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego Program logizującej Modernizacji myśli Filozoficzno – Teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015”. Studia Philosophiae Christianae 52 (2), 160-69. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.32.