Kobyliński, Andrzej. 2018. „Sprawozdanie Z uroczystości Otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej Im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej Z VI ogólnopolskim Konwersatorium Z Cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 Maja 2016”. Studia Philosophiae Christianae 52 (2), 170-75. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.41.