Rodzeń, Jacek. 2018. „«Mieszkańcy gwiazd» według Karla Rahnera”. Studia Philosophiae Christianae 52 (3), 153-74. https://doi.org/10.21697/2016.52.3.13.