Czerniawski, Jan. 2018. „O Pewnym założeniu Twierdzenia Bella”. Studia Philosophiae Christianae 52 (4), 39-57. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.12.