Kazibut, Radosław. 2018. „Epistemiczny układ Odniesienia Praktyki Badawczej Nauki Laboratoryjnej”. Studia Philosophiae Christianae 52 (4), 59-82. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.13.