Luty, Damian. 2018. „Czasoprzestrzeń – część Struktury Czy Strukturalny Aspekt? Ontologia Czasoprzestrzeni W kontekście Umiarkowanego Ontycznego Realizmu Strukturalnego”. Studia Philosophiae Christianae 52 (4), 83-106. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.14.