Kiwka, Mirosław. 2018. „Mistyczne Odkrywanie Boga W "Itinerarium Mentis in Deum" św. Bonawentury”. Studia Philosophiae Christianae 53 (2), 77-121. https://doi.org/10.21697/2017.53.2.03.