Cebula, Adam. 2019. „W czterdzieści Lat Po Publikacji "Wojen Sprawiedliwych I niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka Uwag Na Temat Zasady równego Statusu Moralnego uczestników działań Zbrojnych”. Studia Philosophiae Christianae 53 (3), 165-85. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.09.