Skorowski, Henryk. 2019. „Wojna Etycznie Usprawiedliwiona W świetle Katolickiej Nauki społecznej”. Studia Philosophiae Christianae 53 (3), 187-94. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.10.