Buczkowska, Janina. 2019. „Reguły użycia wyrażeń I normatywność Znaczenia”. Studia Philosophiae Christianae 53 (4), 5-30. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.01.