Grzegorzyca, Adam. 2019. „Platońskie Idee I Eriugeny Przyczyny Prymordialne W kontekście Ich przyczynowości I poznawalności”. Studia Philosophiae Christianae 53 (4), 31-47. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.02.