Lemańska, Anna. 2019. „Zygmunt Hajduk, Struktury Metodologiczne W Nauce. Słowa Klucze Filozofii Nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 53 (4), 103-9. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31.