Podrez, Ewa. 2019. „Tadeusz Biesaga, Spór O Podstawy Etyki Medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a Kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII W Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 53 (4), 111-30. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.32.