Waleszczyński, Andrzej. 2019. „Efekt Knobe’a Z Perspektywy Etyki Tomistycznej. Problem porządków I Kompetencji Normatywnych”. Studia Philosophiae Christianae 54 (1), 65-92. https://doi.org/10.21697/2018.54.1.13.