Wachowski, Witold. 2019. „Normatywność Usytuowana. Ujęcie Ekologiczne”. Studia Philosophiae Christianae 54 (1), 143-65. https://doi.org/10.21697/2018.54.1.16.