Kmiecikowski, Waldemar. 2019. „O Pewnym dwugłosie W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Normatywność między Etologią a Etyką Empiryczną”. Studia Philosophiae Christianae 54 (2), 83-109. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.12.