Leśniak, Piotr. 2019. „Filozofia Jako ćwiczenie Duchowe. Coachingowy Model Uprawiania Filozofii”. Studia Philosophiae Christianae 54 (3), 5-36. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.11.