Woszczyk, Agnieszka. 2019. „Żałoba, Rozpacz, śmierć − Analiza Kazusu. Próba dookreślenia Specyfiki Pracy Doradczo-Filozoficznej”. Studia Philosophiae Christianae 54 (3), 37-60. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.12.