Zdybek, Przemysław. 2019. „Krytyczne Spojrzenie Z Perspektywy Psychologa Na Granice Poradnictwa Filozoficznego W porównaniu Do Psychoterapii, Pomocy Psychologicznej I Coachingu”. Studia Philosophiae Christianae 54 (3), 61-83. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.13.