Femiak, Tomasz. 2019. „O Uobecnieniu Duszy, Sokratesie Psychagogu I Sztuce uświadomionego mówienia”. Studia Philosophiae Christianae 54 (3), 85-110. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.14.