Musioł, Anna. 2019. „Prakseologia W Coachingu Jako Interaktywnym Procesie Odkrywania zasobów I możliwości Coachee”. Studia Philosophiae Christianae 54 (3), 149-62. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.16.