Płotka, Witold. 2019. „Zarys Fenomenologii solidarności: O Genezie Konstytuowania Się Grup”. Studia Philosophiae Christianae 54 (4), 27-51. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.02.