Podrez, Ewa. 2019. „Piotr Stanisław Mazur, Zarys Podstaw Filozofii człowieka. Antropologiczne Zastosowanie Metody Separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, Ss. 216 (rec.) ”. Studia Philosophiae Christianae 54 (4), 117-30. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.31.