Grzybowski, Jacek. 2019. „Richard Swinburne, Czy Jezus Był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 54 (4), 131-40. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.32.