Gralewicz, Agnieszka. 2019. „Filozofia I Film – Sprawozdanie Z Warszawskiego Dnia Filozofii, Obchodzonego W Dniu 16 Listopada 2017 Roku Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie”. Studia Philosophiae Christianae 54 (4), 141-56. https://doi.org/10.21697/2018.54.4.41.