Grzegorzyca, Adam. 2019. „Eriugeny Koncepcja Stworzenia Wszystkiego Z Niczego W człowieku”. Studia Philosophiae Christianae 55 (1), 47-69. https://doi.org/10.21697/2019.55.1.03.